Milionowe granty dla Uniwersytetu i Politechniki

0
690

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni”. Politechnika Wrocławska otrzymała aż 21 milionów, natomiast Uniwersytet Wrocławski dostał grant w wysokości niemalże 17 milionów. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

W budżecie konkursu znalazł się miliard złotych, który został rozdzielony pomiędzy uczelniami wyższymi. W ścieżce III, gdzie znalazły się największe polskie uczelnie, wyróżniono zaledwie 10 z nich. Największy grant przypadł Uniwersytetowi Śląskiemu, który otrzymał ponad 38 milionów złotych. Jednak kwoty, które zasiliły wrocławskie uczelnie, również są niebagatelne.

Dzięki programowi uczelnia będzie sprawniej zarządzana poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i lepszy obieg informacji, zostanie także wdrożony nowoczesny program rozwojowy.zapewnia Uniwersytet Wrocławski.

Postanowiono również przeznaczyć otrzymane środki na zwiększanie kompetencji wykładowców. Efektywniejsze przekazywanie wiedzy oraz korzystanie z nowoczesnych rozwiązań mają przełożyć się na lepsze wyniki studentów.  Duży nacisk zostanie położony na praktyczne umiejętności – dzięki przyznanym milionom Uniwersytet chce zwiększyć oferty staży i zajęć, które pomogą odnaleźć się na rynku pracy. Planowane jest także zatrudnienie ekspertów z zagranicy.

Politechnika Wrocławska zamierza przeznaczyć dofinansowanie na realizację projektu „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie cyberbiezpieczeństwa. Programem zostaną otoczeni nie tylko studenci, ale także pracownicy naukowi i kadra zarządzająca. Politechnika zapowiada także modernizację programów kształcenia, zakup niezbędnych narzędzi i oprogramowań.

Do tej pory ogłoszono zwycięskie uczelnie, które uplasowały się w  III ścieżce – tamtejszy budżet stanowił 250 milionów. W kolejnym miesiącu możemy się spodziewać kolejnej tury wyników, zaś w marcu NCBiR ogłosi, do kogo trafią ostatnie granty. Czy i tym razem wrocławskie uczelnie zdobędą dofinansowanie?

 Im większe kompetencje kadry naukowej i im lepsze programy kształcenia dostosowane do dzisiejszego otoczenia, tym bardziej wartościowe wykształcenie uzyskają studenci, którzy w przyszłości będą mieli wpływ na polską gospodarkę. Dzięki takim inicjatywom jesteśmy w stanie podnieść poziom edukacji przyszłych pokoleń. Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dostrzega ogromne możliwości programu.

Pozostaje mieć tylko nadzieję, że dzięki otrzymanym milionom wrocławskim uczelniom uda się osiągnąć wyznaczone cele. A dzięki temu, zgodnie ze słowami dyrektora NCBiR, uda się podnieść poziom edukacji przyszłych pokoleń.

Nie wiesz jak ruszyć z biznesem? Dowiedz się  tutaj!