Uczelnie i szkoły wyższe we Wrocławiu

0
1254

Zastanawiasz się jaki kierunek studiów wybrać? Po maturze wielu młodych ludzi rozgląda się dobrą uczelnią. Dla uczniów ostatnich klas szkół średnich maj to gorący okres. Muszą zdać egzamin dojrzałości, a także podjąć decyzję o kierunku studiów, który zaważy na dalszej przyszłości maturzystów. 

Jeżeli jesteś tegoroczną maturzystką i zależy Ci na dobrej pracy w przyszłości, ale jeszcze nie wiesz, gdzie złożysz dokumenty, zerknij na poniższą listę. Przedstawiamy spis wszystkich szkół wyższych we Wrocławiu.

    1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego – zajmuje we wrocławskim środowisku akademickim i artystycznym stolicy Dolnego Śląska znaczące miejsce. Jest uczelnią kształcącą profesjonalnych artystów muzyków, którzy – podejmując pracę w orkiestrach, zespołach chóralnych i kameralnych, prowadząc niezliczone zespoły w ruchu amatorskim, kształcąc dzieci i młodzież w szkołach muzycznych i ogólnokształcących, prowadząc badania nad różnymi aspektami wykonawstwa i twórczości muzycznej, tworząc nowe dzieła muzyczne czy też oddziałując terapeutycznie poprzez muzykę (muzykoterapia) – dbają o to, by muzyka zajmowała należne jej miejsce w naszym życiu. Uczelnia powstała w listopadzie 1948 roku. Obecnie Uczelnia jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, organizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych, a także kursów teoretycznych oraz praktycznych: instrumentalnych i wokalnych.
    2. Akademia Sztuk Pięknych (ASP) im. Eugeniusza Gepperta – kształci studentów w rożnych kierunkach artystycznych i projektowych, takich jak malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika warsztatowa, grafika projektowa, multimedia, architektura wnętrz, wzornictwo przemysłowe. Uczelnia ma wspaniale rozwinięty, jedyny w kraju kierunek szkła i ceramiki oraz pracownię projektowania środków transportu. Jej absolwenci to często główni projektanci w dużych koncernach samochodowych znanych marek. W budynku, wyposażonym w najnowsze technologie i urządzenia warsztatowe, znajduje się 9 laboratoriów oraz 42 pracownie, w tym huta szkła.
    3. Akademia Wojsk Lądowych  im. gen. Tadeusza Kościuszki – jest uczelnią cywilno-wojskową, prowadzącą dwustopniowe studia na trzech kierunkach. AWL Wrocław stawia szczególny nacisk na wiedzę praktyczną, poprzez wszelkiego rodzaju ćwiczenia i praktyki, które kompleksowo przygotują studenta do przyszłej pracy w zawodzie. Dzięki sekcjom zainteresowań studenci mogą rozwijać swoje pasje, takie jak: nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, Krav Maga (walka w bliskim kontakcie), narciarstwo, strzelanie paintballowe, jazda konna.
    4. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego – jest uczelnią trzywydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego, Wydziałem Fizjoterapii i Wydziałem Nauk o Sporcie, kształcącą na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – dziennych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Z AWF Wrocław związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy. W kilku ostatnich latach wrocławska AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jedną z najwyżej cenionych w Polsce. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce.
    5. Dolnośląska Szkoła Wyższa – to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem edukacyjnym. W 15. jubileuszowym Rankingu Szkół Wyższych „PERSPEKTYWY 2014” DSW znalazła się, jako jedyna uczelnia z Dolnego Śląska, w gronie 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce. Długa i bogata historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą.
    6. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna –  jest biblijną szkołą międzywyznaniową, która  służy różnym denominacjom chrześcijańskim w Polsce. Gruntownie przygotowuje absolwentów do służby w macierzystych kościołach, zborach, wspólnotach, organizacjach chrześcijańskich  oraz do pracy misyjnej.
    7. Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim – zajmuje się promowaniem chińskiej kultury i języka.Od roku akademickiego 2008/2009 Instytut prowadzi kursy języka chińskiego nie tylko dla studentów, ale także dla innych osób zainteresowanych. Poza kursami językowymi na różnych poziomach, Instytut oferuje również kursy wakacyjne. Dzięki współpracy z Uniwersytetem w Xiamen do Wrocławia przyjeżdżają lektorzy języka chińskiego. Jednym z zadań Instytutu Konfucjusza jest pogłębianie wiedzy o Chinach, organizacja wykładów na temat różnych elementów kultury chińskiej, szkoleń, pokazów filmów, wystaw, obchodów tradycyjnych chińskich świąt i innych imprez kulturalnych.
    8. Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne – kształci kapłanów dla Archidiecezji Wrocławskiej.
    9. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu – istnieje od 2001 r. Misją MWSLiT jest kształcenie wysoko ocenionych przez przedsiębiorców specjalistów z logistyki, transportu, budownictwa i dziedzin pokrewnych, z uwzględnieniem najnowszych trendów rynkowych, z zachowaniem wysokich norm jakościowych oraz międzynarodowych standardów kształcenia.
    10. Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – filia we Wrocławiu – Akademia Sztuk Teatralnych we Wrocławiu jest filią Akademii Sztuk Teatralnych im. L. Solskiego w Krakowie. W uczelni studenci kształcą się na dwóch Wydziałach: Lalkarskim (powołanym  1972 r.) i Aktorskim (powołanym 1979 r.). Począwszy od roku akademickiego 2009/2010 mury uczelni opuszczają też studenci kierunku Reżyseria Teatru Lalek na Wydziale Lalkarskim. Wielu absolwentów szkoły teatralnej we Wrocławiu osiągnęło wysoką pozycję zawodową zarówno w teatrze jak i filmie.
    11. Papieski Wydział Teologiczny – jest uczelnią wyższą, kształcącą studentów teologii i filozofii, zarówno duchownych jak i świeckich. Prowadzone są również liczne studia podyplomowe, Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku.
    12. Politechnika Wrocławska – należy do największych i najlepszych politechnik w kraju – na 16 wydziałach, we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy, pod kierunkiem 2 tys. nauczycieli akademickich, kształci się ponad 34 tys. studentów. Ożywione kontakty łączą uczelnię z wieloma placówkami dydaktyczno-badawczymi na niemal całym świecie – od Europy po Amerykę. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Na terenie uczelni działa ponad 200 kół naukowych, organizacji i agend kultury. To w nich studenci mają możliwość rozwijania swoich pasji naukowych i twórczych. Politechnika Wrocławska jest II uczelnią w Polsce, której absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców (wg rankingu Wprost 2014). Utrzymuje się także w czołówce najbardziej innowacyjnych uczelni w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat na PW zgłoszono 698 wynalazków, a w tym samym czasie uzyskano 667 patentów, zysk z ich wdrożeń wyniósł ponad 2 mln zł.
    13. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS – Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu jest w czołówce polskich ośrodków badawczych. W 2010 roku został uznany przez MNiSW za najlepszą jednostkę naukową w Polsce w dziedzinie nauk społecznych. W 2013 roku został wyróżniony prestiżową kategorię „A+”, przyznawaną wybitnym ośrodkom badawczym w Polsce. Osoby studiujące na Wydziale mają okazję współpracować z naukowcami oraz praktykami znanymi w kraju i za granicą.
    14. Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania – jest niepubliczną szkołą zawodową. Celem Szkoły Wyższej jest wykształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem zawodowym dla rzemiosła artystycznego.
    15. Uniwersytet Ekonomiczny – to jedna z największych i najchętniej wybieranych uczelni ekonomicznych w kraju.Odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów i pracach dla gospodarki. Ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką. Jest aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych. To liczący się ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. To uczelnia pierwszej kategorii w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, posiadająca aktualne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach: Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Studenci mają do wyboru 11 kierunków w języku polskim oraz 4 w języku angielskim. Absolwentów uczelni można spotkać w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Nierzadko zajmują tam kierownicze stanowiska. Z powodzeniem prowadzą także własną działalność gospodarczą, z łatwością przystosowując się do zmiennych warunków pracy.
    16. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich – jest uczelnią o bogatej tradycji, która buduje swoją przyszłość na fundamencie troski o człowieka oraz sile ludzi stale współtworzących autorytet uczelni. Uczelnia aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach na rzecz rozwoju nauki, przedsiębiorczości, wprowadzenia innowacji technologicznych współpracując zarówno z władzami państwowymi, samorządowymi jak i przedsiębiorstwami. Studenckie Towarzystwo Naukowe UMW zrzesza 149 kół naukowych, które realizują liczne badania, organizują konferencje naukowe, a także angażują się w akcje o charakterze społecznym.
    17. Uniwersytet Przyrodniczy – jest jedną z najlepszych uczelni specjalistycznych w kraju. Kształci poszukiwanych na rynku pracy specjalistów nauk przyrodniczych i technicznych. Prowadzi międzynarodowe badania, przoduje w innowacyjności i liczbie zdobywanych co roku patentów. Posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).
    18. Uniwersytet Wrocławski – to jedna z najstarszych uczelni w Europie Środkowej. Dziesięciowydziałowa uczelnia kontynuuje tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie, lecz jednocześnie jest bardzo nowoczesna – są dumni z nowego kompleksu edukacyjno-badawczego Wydziału Biotechnologii, gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej i z kierunków, które pozwolą absolwentom odnaleźć się na wymagającym rynku pracy: biotechnologii, prawa, dziennikarstwa, psychologii, informatyki, matematyki i wielu innych. Można podjąć humanistyczne, przyrodnicze lub ścisłe studia interdyscyplinarne, by stworzyć własną, unikalną ścieżkę rozwoju. Studenci mogą też wyjechać do USA, gdyż Uniwersytet Wrocławski jako jedyna uczelnia w kraju oferuje studia w ramach programu ISEP.
    19. Wyższa Szkoła Bankowa –  to największa niepubliczna uczelnia na Dolnym Śląsku, posiadająca wieloletnie doświadczenie w kształceniu specjalistów dla biznesu.  Szkoła prowadzi 7 kierunków studiów I stopnia: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Logistykę, Prawo w biznesie, Turystykę i rekreację, Politologię oraz Filologię angielską, a także 4 kierunki studiów II stopnia: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość, Turystykę i rekreację oraz Logistykę – na ścieżce ze studiami podyplomowymi lub na ścieżce tradycyjnej. W ofercie uczelni znajduje się również kilkadziesiąt branżowych kierunków studiów podyplomowych, studia MBA i FU MBA oraz szkolenia i kursy, również językowe.
    20. Wyższa Szkoła Filologiczna – to niepubliczna uczelnia akademicka, specjalizująca się w kształceniu nowoczesnych filologów. Zatrudnia się tam wybitną, profesjonalnie przygotowaną kadrę, uznanych specjalistów w poszczególnych dyscyplinach filologicznych. Priorytetem działalności uczelni jest podnoszenie jakości kształcenia. Potwierdzeniem tego jest najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jedynej upoważnionej instytucji, oceniającej jakość kształcenia w polskich uczelniach. Uzyskanie oceny wyróżniającej w roku 2011 jest ogromnym sukcesem.
    21. Wyższa Szkoła Handlowa –  jest niepubliczną uczelnią wyższą o profilu biznesowym działającą od 1997 roku. Od roku 2014 WSH dołączyła do elitarnej Warszawskiej Grupy Uczelni Vistula, co jeszcze bardziej wzmocniło jej potencjał naukowy i dydaktyczny. W aktualnej ofercie Uczelni znajdują się akredytowane 3 kierunki studiów licencjackich, 2 kierunki studiów magisterskich oraz 22 nowoczesne specjalności, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Oferowane są studia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych na kierunkach: Zarządzanie, Turystyka i rekreacja oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne. W przygotowaniu są praktyczne kierunki: Informatyka – programowanie oraz Finanse i rachunkowość.
    22. Wyższa Szkoła Humanistyczna – powstała w październiku 2002 r. . Szkoła kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na poziomie wyższych studiów zawodowych licencjackich oraz na studiach podyplomowych. Wyższa Szkoła posiada sale wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i ćwiczeniowy, sale komputerowe z nieograniczonym dostępem do Internetu, pracownie malarstwa i rysunku oraz rzeźby. Oprócz tego dostępne są sale do nauki języków obcych oraz czytelnia z biblioteką wyposażona w stanowiska komputerowe. Władze uczelni kładą duży nacisk na rozwój intelektualny i praktyczny studentów.
    23. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus – istnieje czternaście lat. Misją Uczelni jest umożliwienie studentom zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności jej wykorzystania, poprzez przyjazną ofertę nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości w dziedzinie fizjoterapii, informatyki i administracji, a także innych nauk rozwijających oraz doskonalących umiejętności potrzebne w pracy zawodowej.
    24. Wyższa Szkoła Prawa – jest uczelnią niepubliczną, która specjalizuje się w kształceniu kadr dla instytucji publicznych, a także dla sektora prywatnego. Kształcą prawników i pracowników dla służb i formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej. Studentów do wykonywania zawodu przygotowuje doskonała kadra akademicka. Profesorowie, doktorzy, ale również sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcy prawni i funkcjonariusze policji.
    25. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” – siłą Wyższej Szkoły są zadowoleni studenci i znakomita kadra, wywodząca się z wielu renomowanych uczelni wyższych z kraju i zagranicy. Nikt inny nie potrafi tak dobrze połączyć komfortowych warunków studiowania i wysokiego poziomu z przystępną ceną i doskonałymi programami stypendialnymi, dzięki którym możliwe jest studiowanie całkowicie za darmo! Celem jest stworzenie każdemu studentowi idealnych warunków do nauki i rozwoju. Budynki są stworzone do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby wszyscy studenci mogli cieszyć się takim samym komfortem. Wspierają mniejszość polską na wschodzie. Dzięki temu na Uczelni studiują młodzi ludzie z Białorusi, Ukrainy i Rosji.
    26. Wydział Sportu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu – to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło „Profesjonalizm w sporcie”. Uczelnia za cel stawia kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i pod­nosze­nie kwalifikacji kadry menedżerskiej łącząc wiedzę z zakresu sportu i nauk ekonomicznych. Studia na Wydziale Sportu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu odbywają się na kierunku „Sport”.
    27. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont” – misją uczelni jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska.
     Programy studiów są tworzone w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Uczelnia oferuje studia na kierunkach: Informatyka I i II stopnia (magisterskie), Turystyka i Rekreacja I stopnia, Filologia (Anglistyka i Germanistyka) I stopnia, Automatyka i Robotyka I stopnia. Absolwenci uczelni mają możliwość wyjazdu do Wielkiej Brytanii na 13-tygodniowe staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci.

Źródło: www.wroclaw.pl/uczelnie-wyzsze-wroclaw-kierunki-studio
Zdjęcie główne: pixabay.com